Trang chủ

Giới thiệu

Phân tích rung

Cân bằng động

Đào tạo

Thiết bị & phần mềm

Máy cân bằng động

Các lĩnh vực ứng dụng

Tài liệu

Liên hệ

Công ty TNHH db

Cân bằng động, phân tích rung, giám sát rung

Những ai đă từng làm bảo tŕ máy quay đều nhận ra tầm quan trọng của việc đo rung động.

Ngày nay trong công nghiệp khi các nhà máy muốn tăng lợi nhuận họ đều cho rằng quan trọng nhất là có kế hoạch tiếp thị tốt. Nhưng họ quên mất rằng ngân sách bảo tŕ hiệu quả là một thực tế giúp họ chiếm lĩnh vị trí số một.

Phân tích rung động là một trong những việc kiểm tra quan trọng nhất để nắm được t́nh trạng thực của thiết bị. Mức rung và dạng rung động cho ta biết những vấn đề quan trọng về t́nh trạng của thiết bị quay. Mọi hư hỏng gây ra rung đều có thể phát hiện bằng đo và phân tích rung động.

Đo rung động thường thực hiện theo bốn bước: (1) xác định xem máy đang bị hư hỏng không; (2) thực hiện phân tích để t́m hư hỏng và mức độ; (3) xác định nguyên nhân gây ra hư hỏng; (4) đánh giá lại sau khi khắc phục.

Nếu hiểu được rơ các dữ liệu thu được từ việc phân tích rung động ta có thể thay đổi cách vận hành hoặc bảo tŕ, làm cho thiết bị có độ tin cậy cao hơn và làm ra lợi nhuận nhiều hơn.

EN

VN

@2018 db company. All Rights reserved.